Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016

Για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΠΛΕΟΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ POLICE ON LINE Η ΕΛ.ΑΣ. ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Συνεργασίας για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τον εκσυγχρονισμό  των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη, υπεγράφη χθες μεταξύ του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκδήλωσης στην αίθουσα «Π. Μπακογιάννης» του υπουργείου.
Το Πρωτόκολλο συνυπέγραψαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κωνσταντίνος Κοσμάτος.
Με το πρωτόκολλο εγκαθιδρύεται ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας και διαλειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας /συστήματος «Police on line» της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου του Σώματος και κατ’ ουσίαν ενεργοποιείται η διαδικτυακή διασύνδεση του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. με το εν λόγω Σύστημα.
Με τη χρήση των παραπάνω διαδικτυακών υπηρεσιών (web services), που θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα παρέχεται η δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης διαδικασίας, να αναζητούν και να ανακτούν αντίγραφα Ποινικού Μητρώου προσώπων, για δημόσιο σκοπό.
Οι διαδικτυακές αυτές υπηρεσίες αφορούν:
στην καταχώρηση αιτήματος από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για Βεβαίωση Ποινικής Κατάστασης,
στην παρακολούθηση της εξέλιξης του αιτήματος,
στην αποστολή ποινικού δελτίου από το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
στην ανάκτηση ποινικού δελτίου από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επιπλέον, η επικοινωνία των δύο Φορέων κατά τις διαδικτυακές υπηρεσίες  γίνεται κρυπτογραφημένα, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας της πληροφορίας η οποία ανταλλάσσεται.
Τα οφέλη της διαδικτυακής διασύνδεσης είναι πολλαπλά για τις υπηρεσίες και συνοδεύονται από συναφή πλεονεκτήματα για τους πολίτες. Ενδεικτικά:
● μειώνεται αισθητά η γραφειοκρατία,
● καταργείται η έντυπη επεξεργασία,
● εκσυγχρονίζονται και απλουστεύονται οι διαδικασίες αναζήτησης αντιγράφων Ποινικού Μητρώου,
● ελαχιστοποιούνται οι διοικητικές επιβαρύνσεις,
● μειώνεται το λειτουργικό κόστος και
● τα αιτήματα των πολιτών διεκπεραιώνονται ταχύτερα και με ασφάλεια.
Ο κ. Αναγνωστάκης, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «… Θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτή η συνέργεια των δύο Υπουργείων, αποφέρει απτό και άμεσο αποτέλεσμα τόσο στην προσπάθεια εξορθολογισμού και πάταξης της γραφειοκρατίας στην καθημερινή λειτουργία μας, όσο και στην εξυπηρέτηση του Έλληνα πολίτη.
Στόχος του Υπουργείου και της Φυσικής Ηγεσίας για το επόμενο διάστημα, αποτελεί η διερεύνηση και η δρομολόγηση του “Ηλεκτρονικού Αστυνομικού Τμήματος”. Να παρέχονται δηλαδή ηλεκτρονικά υπηρεσίες χωρίς την παρουσία του πολίτη στο Αστυνομικό Τμήμα μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας.
Δράττομαι της ευκαιρίας και επαναφέρω στο τραπέζι το αίτημά μας για αποδέσμευση των αστυνομικών από το «πάρεργο». Συγκεκριμένα σας ζητώ να δείτε τη μη κλήτευση των αστυνομικών, ως μάρτυρες σε μικρής απαξίας αδικήματα καθώς και την αποδέσμευση από την επίδοση δικογράφων. Δύο πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα, για μας, αφού θα εξοικονομηθούν ανθρώπινοι πόροι προς όφελος της εμφανούς αστυνόμευσης.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από την πλευρά μας θα επιδιώξουμε ακόμα μεγαλύτερη εμβάθυνση της συνεργασίας μας, έτσι ώστε από κοινού να δώσουμε θεσμικές απαντήσεις-λύσεις, σε προβλήματα που χρονίζουν. »
Ο κ. Κοσμάτος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εγώ να ευχαριστήσω καταρχήν για τη φιλοξενία και τη συνεργασία που διατηρούμε με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα με τον αγαπητό Γενικό Γραμματέα και φίλο τον Δημήτρη Αναγνωστάκη. Θεωρώ ότι η συνεργασία των δύο υπουργείων είναι απολύτως επιτυχημένη.
Η δυνατότητα του ποινικού μητρώου να διαλειτουργεί, όπως λέγεται, δηλαδή να συνδέεται με τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, θα δώσει μία ανάσα στην καθημερινότητα των δύο υπουργείων αναφορικά με τη γραφειοκρατία. Η δράση αυτή, άλλωστε, όσον αφορά το δικό μας υπουργείο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (“e-justice”).
Προσπαθούμε να υλοποιήσουμε προγράμματα με βάση τα οποία η διεκπεραίωση των εργασιών από την πρώτη στιγμή εισαγωγής κάποιου δικογράφου στα δικαστήρια μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, εν προκειμένω έως την καταγραφή των αμετάκλητων καταδικαστικών αποφάσεων στο ποινικό μητρώο, θα γίνεται ηλεκτρονικά και έτσι θα αποφεύγεται αυτό που έχει συνηθίσει χρόνια ο πολίτης να αντιμετωπίζει, δηλαδή στοίβες εγγράφων, πατημένων, τσαλακωμένων, χαμένων.
Νομίζω ότι αυτό θα είναι και ένα βήμα προς το Κράτος Δικαίου και τη Δίκαιη δίκη, καθώς και προς τις ανάλογες επιταγές που απορρέουν από τις Ευρωπαϊκές Συμβάσεις σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου (άρθρο 6 ΕΣΔΑ)∙ μεγέθη για τα οποία κάθε πολίτης αξιώνει να υλοποιούνται στην πράξη, στην καθημερινότητά του.
Νομίζω ότι με τη δράση που ξεκινάμε σήμερα από κοινού με την Ελληνική Αστυνομία, στρώνεται σιγά – σιγά, κομμάτι – κομμάτι, ο δρόμος για την επιτυχία όλων των στόχων που προαναφέρθηκαν.»

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ακόμη ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος Ιωάννης Διαμαντόπουλος, η Προϊστάμενη του Επιτελείου Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληροφορικής Αστυνομικός Υποδιευθυντής Σπηλιόπουλος Ιωάννης και εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, η Διευθύντρια Αργυρώ Ελευθεριάδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου