Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016

ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΙΟΣ

Εγκρίθηκε η μελέτη του έργου
με προϋπολογισμό 12.700 ευρώ

ΣΤΟ πακέτο παρεμβάσεων που έλαβαν έγκριση μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής (τοίχοι αντιστήριξης, αποκατάσταση καθιζήσεων, διευθέτηση ομβρίων κ.λπ.)», προϋπολογισμού 35.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Μεταξύ των παρεμβάσεων αυτών συμπεριλήφθηκε και το έργο επισκευής του γηπέδου Άριος. Στην ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται πως η μελέτη με τίτλο «Επισκευή γηπέδου Άριος» εγκρίθηκε με προϋπολογισμό 12.700 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις – μεταξύ άλλων – συντήρησης στην περίφραξη, επισκευής των τερμάτων του γηπέδου 5x5 στα οποία θα τοποθετηθούν δίχτυα, κατασκευής αγωγού αποχέτευσης των αποδυτηρίων ώστε να αντικατασταθεί ο βουλωμένος υπάρχων αγωγός και προμήθειας και τοποθέτησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των φωτιστικών ιστών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου